top of page

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

GVA Company BV hierna genoemd GVA Company

Brambroek 13, 9500 Ophasselt

BE0765.149.559

054/50.47.44

info@vanasbroek.be

 

GVA Company respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan u dit laten weten via info@vanasbroek.be

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

GVA Company verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt. Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht boekhoudkundige documenten).

 

Uw bestelling uitvoeren

Om uw bestelling uit te voeren, hebben we uw naam, e-mailadres, adres, leveringsadres, betaalgegevens en ook uw telefoonnummer nodig. Zo kunnen we uw bestelling leveren en u op de hoogte houden van het verloop. De wet verplicht ons om de gegevens over uw bestelling gedurende 7 jaar te bewaren.

 

Nieuwsbrieven en direct marketing

Om u op de hoogte te houden van de nieuwigheden en de lopende commerciële acties hebben wij uw e-mailadres nodig.

Rechtsgronden van de verwerking

GVA Company verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

  • toestemming (vb. nieuwsbrieven en uitnodigingen versturen; gevoelige gegevens verzamelen)

  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (vb. uw bestelling uitvoeren)

  • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

  • noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen

 

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.

Doorgifte aan derden

GVA Company verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw gegevens intern met onze medewerkers (in dienstverband of op zelfstandige basis). Verder delen wij uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor:

  • het uitvoeren van uw bestelling

  • het verzorgen van de websiteomgeving

  • het verzorgen van de IT-infrastructuur

  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

 

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met leveranciers binnen de Europese Unie.
Sommige van onze leveranciers zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden buiten de EU wanneer zij een verwerkersovereenkomst hebben ondertekend en voldoende bescherming garanderen op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (vb. EU-VS Privacy Shield).

Cookies

Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken.

 

U kan uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat de cookies na uw sessie worden verwijderd.  Het is wel mogelijk dat sommige grafische elementen niet juist verschijnen of dat u bepaalde toepassingen niet kan gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Wij gebruiken cookies :

Er zijn twee soorten cookies. De eerste slaat een bestand voor een lange tijd op de computer van de bezoeker op; deze cookie heeft dan een vervaldatum. Dit soort cookies wordt bijvoorbeeld gebruikt voor functies die gebruikers vertellen over nieuwe functies sinds ze de website voor het laatst hebben bezocht. Wanneer de vervaldatum bereikt is, wordt de cookie verwijderd.

Het tweede soort cookie wordt een 'session cookie' genoemd en heeft geen vervaldatum. Deze cookie wordt tijdelijk opgeslagen in het geheugen van de computer van een bezoeker terwijl deze gebruiker op een site surft, bijvoorbeeld om bij te houden welke taal de bezoeker heeft gekozen. Session cookies worden van de computer van de bezoeker verwijderd wanneer de bezoeker zijn of haar webbrowser afsluit.

Wat doen wij met cookies?

We verzamelen cookies op onze websites om meer te weten te komen over onze bezoekers en hoe onze inhoud en diensten worden gebruikt. Dit helpt ons om de site te verbeteren en te ontwikkelen. We bieden ook een locatieservice waarbij bezoekers ervoor kunnen kiezen om hun locatie op te slaan.

 

Functionaliteit en inhoud

We gebruiken de derde-partijfuncties zoals YouTube (afspelen video's) en deelservices op sociale kanalen zoals Facebook en Twitter. Deze functies gebruiken hun eigen cookies die worden opgeslagen, we raden aan om hun websites te controleren voor meer informatie over hoe zij cookies gebruiken en wat hun voorwaarden zijn.

 

Web analytics

We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over onze bezoekers, die verkregen wordt door de opgeslagen cookies. We krijgen informatie over hoe bezoekers de site gebruiken, welke pagina's werden bezocht, van welke website de bezoekers komen, het aantal bezoeken en welk type apparaat tijdens het bezoek werd gebruikt. Het doel van het verzamelen van deze informatie is het verbeteren en ontwikkelen van de site.

We verzamelen geen informatie waarmee de bezoeker te identificeren is en we zullen nooit de verzamelde informatie doorgeven aan derden. We verzamelen ook geen informatie over de bezoeken van onze bezoekers aan andere sites. Als de browser is ingesteld op het niet accepteren van cookies, wordt er geen informatie opgeslagen.

Hoe kan ik stoppen met het gebruik van cookies?

Cookies kunnen worden gebruikt wanneer bezoekers websites willen aanpassen aan hun eigen voorkeuren. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het ontwerp van een website die vaak wordt bezocht, een ander contrast of andere lettergrootte omdat dat prettiger is, andere volgorde van sorteren of een andere selectie. Als cookies uitgeschakeld zijn, werken sommige services mogelijk niet meer.

De meeste webbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat gebruik van cookies geheel geblokkeerd is.

Ook kan de webbrowser zodanig geconfigureerd worden dat de bezoeker kan beslissen of elke nieuwe cookie die een website naar de computer verzendt, geaccepteerd moet worden. Een dergelijke configuratie betekent dat de bezoeker voorafgaand aan het opslaan op de hoogte wordt gebracht van de cookie en kan kiezen of hij deze accepteert of niet.

Indien u verdere info wenst omtrent cookies bezoek dan de websites www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.com

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die wij van u bijhouden en u kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

 

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om te e-mailen naar info@vanasbroek.be  

Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen

(evt. met onzichtbaar gemaakte pasfoto).

Klachten

Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy?

Contacteer ons dan via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit
(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

Wijziging privacy statement

GVA Company kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 24/05/2021

bottom of page